Jou bestuurslisensie het sopas verval en die hele hernuwingsproses lê soos ‘n berg voor jou.
Wat ‘n frustrasie!

Voeg ‘n gehoorverlies by die uitdaging en ons sien nhele ander prentiie.

Jy voltooi al die nodige vorms en begin tou te staan om die vorms deur te gee. Jou hart klop vinniger in afwagting. Voor gekom, moet’n mens deur die glasvenster praat – en hoor.

Jy probeer jou bes met liplees; die vrou praat harder, maar jy kan steeds nie verstaan wat sy probeer sê nie. Sweet pêrel op jou voorkop. Jy voel verleë terwyl mense in die ry alles fyn dophou. ‘n

Ongeduldige sug glip it, sommige probeer selfs hand bysit, maar jou privaatheid is daarmee heen.

Hierna is die oogtoets aan die beurt. Instruksies rakende die proses word weereens verbaal oorgedra. Jy hoor weer die vrou praat, maar kan nie presies uitwerk wat sy probeer sê nie.

Soos te wagte, praat sy harder. Jy hoor haar stem hard, maar nie duidelik nie. Sy stap nader, geirriteerd. Jy raak al meer senuweeagtig en begin bedreig voel. Hartklop nou onbeheersd. Die trane is naby. Jy stem in om die oogtoets af te lê, al het jy nie die instruksies duidelik verstaan nie. Die oogtoets word gedruip, nie as gevolg van ‘n sigprobleem nie, maar as gevolg van ‘n gehoorverlies.

Hoeveel van ons het nie al in die bogenoemde situasie beland nie? Kommunikasie deur glasvensters of plastiekskerms bly ‘n reuse-uitdaging, veral vir die persoon met ‘n gehoorverlies.

Hier volg ‘n paar riglyne or hoe om te kommunikeer met ‘n persoon wat’n gehoorverlies het:

  • Behou oogkontak: moenie jou kop wegdraai terwyl jy praat nie en vermy dit om af te kyk na die rekenaarskerm of sleutelbord.
  • Maak seker jou mond is duidelik sigbaar soda die persoon van liplees gebruik kan maak en gebruik normale – nie oordrewe – lipbewegings.
  • Praat duidelik, vermy binnemonds praat of mompel.
  • Praat teen ‘n normale volume. Moenie skree nie. Dit maak klank harder, nie duideliker nie.
  • Praat teen ‘n rustige spraakspoed. Moenie te vinnig praat en or woorde val nie.
  • Goeie beligting is noodsaaklik sodat die persoon jou gesig duidelik kan sien.
  • Gebruik diagramme of notas. Geskrewe of gedrukte inligting, sigbaar in ‘n gemaklike grootte, skakel kommunikasieprobleme grootliks it.
  • Gebruik gebare en gesigsuitdrukkings om die spraakboodskap beter oor te dra.